Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Statistiek

Vandaag 12
Deze week 473
Deze maand 12
Sinds 11-2008 646595

Het alfabet 

 

Het Zwitserduitse alfabet - 's Schwyzerdütsche alphabet
Het Zwitserduits maakt gebruik van de 26 letters van het Latijnse alfabet. De A, O en U worden vaak van umlauts voorzien, Ä, Ö en Ü zoals bijvoorbeeld in Mönsche (mensen). Deze letters hebben echter geen aparte plaats binnen het alfabet. Het hoofdlettergebruik is hetzelfde als in het standaard-Duits: alle zelfstandige naamwoorden worden met een hoofdletter geschreven. De Duitse Ringel-S wordt niet gebruikt.
Er bestaat geen officiële, uniforme spelling voor het Zwitserduits. Het standaard-Duits is de norm voor de geschreven taal in Zwitserland. Wanneer mensen bij persoonlijke communicatie toch streektaalwoorden gebruiken, dan schrijven ze deze fonetisch op, dat wil zeggen, ze schrijven het zoals het klinkt. Omdat de uitspraak van regio tot regio en zelfs van dorp tot dorp verschilt, is ook de spelling van streektaalwoorden overal anders.

 

 

 

Hoofdletter Kleine letter Naam Uitspraak Opmerkingen
A a ah a  
B b beh b  
C c ceh k  
D d deh d  
E e eh e  
F f ef f  
G g geh g  
H h hah h / stom Aan het eind van een woord is de H stom.
I i ih i  
J j jot j  
K k kah k  
L l el l  
M m em m  
N n en n  
O o oh o  
P p peh p  
Q q quh kv  
R r er r  
S s es s  
T t teh t  
U u uh oe Als in broek.
V v vau v / f  
W w weh v / w  
X x ix ks  
Y y ypsilon i / j  
Z z

zet

ts Als in Mozart

 

 
Citaat van de dag

"Uf alte Pfannä lehrt me choche.
Met oude pannen leer je koken. "
- Zwitsers spreekwoord -

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?